PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN

Després de més de quinze anys oferint serveis de coaching i de fer formació a les empreses, ens trobem en una fase de reestructuració i de redisseny. Aquest procés inclou, també, un canvi en la nostra imatge i presència a la xarxa. En breu tindreu aquí la nova web de Bcncoaching, amb els nous formats de formació in company, coaching d'equips i lideratge. Mentrestant, us convidem a visitar el lloc web del nostre Programa de Lideratge Integral ILT que acabem de llançar aquest 2019.
Tras más de 15 años ofreciendo servicios de coaching y de dar formación en empresas, estamos en fase de reestructuración y rediseño. Este proceso incluye también un cambio en nuestra imagen y presencia en la red. En breve tendréis aquí la nueva web de BcnCoaching, con los nuevos formatos de formación in company, coaching de equipos y liderazgo. Mientras tanto, os invitamos a visitar la web de nuestro Programa de Liderazgo Integral ILT que acabamos de lanzar este 2019.
After more than 15 years offering coaching services and training in companies, we are in the phase of restructuring and redesign. This process also applies to change the image of the company and our presence on the Internet. Soon, you will see the new BcnCoaching website here, including the new offerings of in-company training for team coaching and leadership. Meanwhile, you can visit the website of our ILT Integral Leadership Program, that we just launched in 2019.
Si quieres contactar con nosotros puedes escribirnos a
contact@bcncoaching.com